ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là chủ trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong Đông – Xuân 1953 – 1954?

  • A. 
   Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán.
  • B. 
   Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông – Xuân 1953 – 1954.
  • C. 
   Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu.
  • D. 
   Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chủ trương của Đảng trong Đông – Xuân 1953 – 1954 là: “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, ….”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210808

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON