OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam những năm 1919 – 1925 là

  • A. 
   truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về Việt Nam.
  • B. 
   tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: cách mạng vô sản.
  • C. 
   chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.
  • D. 
   sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925 là tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: Con đường cách mạng vô sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210787

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON