ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu nào sau đây không phải của chính phủ Mĩ trong chiến lược toàn cầu ngay sau năm 1945?

  • A. 
   Khống chế chi phối các nước tư bản đồng minh.
  • B. 
   Đảm bảo an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh.
  • C. 
   Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
  • D. 
   Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những mục tiêu của chiến lược toàn cầu bao gồm:

   - Ngăn chặn, và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn CNXH.

  - Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hòa bình, dân chủ trên thế giới.

  - Khống chế, chi phối các nước đồng minh.

  Đáp án B thuộc mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210742

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF