ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến độc lập Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  • A. 
   Hơn 90% dân số không biết chữ.
  • B. 
   Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành.
  • C. 
   Các thế lực đế quốc và phản động bao vậy, chống phá.
  • D. 
   Chính quyền cách mạng non trẻ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta gặp phải nhiều khó khăn và rơi vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong đó:

  - Khó khăn và nạn đói, nạn dốt, tài chính có thể chủ động khắc phục bằng những biện pháp trước mắt và lâu dài của Đảng.

  - Khó khăn về ngoại xâm và nội phản là khó khăn lâu dài, đặc biệt Trung Hoa Dân Quốc và thực dân Pháp vào nước ta với âm mưu chống phá cách mạng, nguy hiểm nhất Pháp đã đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210818

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON