ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương được kí kết, Mĩ đã có hành động gì ở miền Nam Việt Nam?

  • A. 
   thay thế Pháp biến miền Nam thành bàn đạp chủ yếu của Chiến tranh lạnh.
  • B. 
   lập Bộ chỉ huy quân sự (MACV) trực tiếp chỉ đạo quân đội Sài Gòn.
  • C. 
   xây dựng hệ thống “ấp chiến lược” đẩy mạnh bình định miền Nam.
  • D. 
   dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210792

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON