ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)?

  • A. 
   Khai thông biên giới Việt – Trung.
  • B. 
   Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
  • C. 
   Tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.
  • D. 
   Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ý nghia của chiến thắng Điện Biên Phủ bao gồm:

  - Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

  - Tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.

  - Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava.

  Đáp án A là ý nghĩa của chiến dịch Biên giới năm 1950.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210811

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON