ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào trong Hiệp định Giơnevơ (1954) thể hiện thắng lợi nhất của ta?

  • A. 
   Việt Nam tiến tới thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do.
  • B. 
   Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.
  • C. 
   Các bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực.
  • D. 
   Các bên thực hiện ngừng bắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và đuợc các cường quốc cùng các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng. => Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Các quyền dân tộc cơ bản trong Hiệp đinh Giơnevơ (1954) hay Hiệp định Pari (1973) sau đó đều được đặt lên đầu tiên.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210815

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF