OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ cách mạng từng miền được xác định sau Hiệp định Giơnevơ (1954) là

  • A. 
   Giải phóng hoàn hoàn miền Nam thống nhất đất nước.
  • B. 
   Tiến hành kháng chiến chống chế độ thực dân mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam.
  • C. 
   Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam
  • D. 
   Đẩy mạnh đấu tranh đòi thi hành Hiệp định ở hai miền Nam – Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau năm 1954, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là: tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210736

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON