ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là âm mưu của Mĩ khi kí với thực dân Pháp “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương”?

  • A. 
   Giúp thực dân Pháp thực hiện chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”.
  • B. 
   Mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
  • C. 
   Giúp thực dân Pháp tiếp tục theo đuổi chiến tranh.
  • D. 
   Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án A: kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp đã thất bại từ chiến dịch Việt Bắc (1947), thời kì này Pháp đã chuyển sang đánh lâu dài với ta. => Âm mưu của Mĩ không thể là giúp Pháp thực hiện chiến lược “ đánh nhanh thắng nhanh”

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210812

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF