ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi ngoài giành độc lập dân tộc còn vì mục tiêu nào nữa?

  • A. 
   Đòi thiết lập chính phủ dân tộc dân chủ.
  • B. 
   Quyền sống của con người.
  • C. 
   Đòi tự do tôn giáo.
  • D. 
   Quyền bình đẳng giới, quyền tự do dân chủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quyền sống con người.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210790

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF