OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Âm mưu cơ bản của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam là

  • A. 
   “tố cộng”, “diệt cộng”, đàn áp những người yêu nước.
  • B. 
   “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.
  • C. 
   dồn dân, lập ấp chiến lược nhằm tách nhân dân ra khỏi cách mạng.
  • D. 
   “dùng người Việt đánh người Việt”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  “dùng người Việt đánh người Việt”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210788

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON