OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một trong những điểm mới của phong trào cách mạng 1930-1931? 

  • A. 
   Có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
  • B. 
   Mục tiêu đánh Pháp và phong kiến để giành độc lập.
  • C. 
   Là phong trào đấu tranh quyết liệt, triệt để.
  • D. 
   Lần đầu tiên công nhân, nông dân tiến hành bãi công, biểu tình.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  *Các phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước năm 1930:

  - Diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp.

  - Công nhân và nông dân đã tiến hành biểu tình, bãi công.

  - Mục tiêu là chống Pháp và phong kiến để giành độc lập.

  *Điểm mới của phong trào 1930 – 1931 là đây là phong trào triệt để, quyết liệt. Biểu hiện:

  - Nhằm đúng kẻ thù của dân tộc: đế quốc + phong kiến => không ảo tưởng về kẻ thù.

  - Kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang để đi đến đỉnh cao.

  - Thành lập chính quyền – vấn đề cơ bản của 1 cuộc cách mạng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284338

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON