ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một trong những điểm mới của phong trào cách mạng 1930-1931? 

  • A. 
   Có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
  • B. 
   Mục tiêu đánh Pháp và phong kiến để giành độc lập.
  • C. 
   Là phong trào đấu tranh quyết liệt, triệt để.
  • D. 
   Lần đầu tiên công nhân, nông dân tiến hành bãi công, biểu tình.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  *Các phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước năm 1930:

  - Diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp.

  - Công nhân và nông dân đã tiến hành biểu tình, bãi công.

  - Mục tiêu là chống Pháp và phong kiến để giành độc lập.

  *Điểm mới của phong trào 1930 – 1931 là đây là phong trào triệt để, quyết liệt. Biểu hiện:

  - Nhằm đúng kẻ thù của dân tộc: đế quốc + phong kiến => không ảo tưởng về kẻ thù.

  - Kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang để đi đến đỉnh cao.

  - Thành lập chính quyền – vấn đề cơ bản của 1 cuộc cách mạng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF