OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là 

  • A. 
   xu thế toàn cầu hóa.    
  • B. 
   sự ra đời các khối quân sự đối lập.
  • C. 
   sự hình thành các liên minh khu vực.    
  • D. 
   “Chiến tranh lạnh”.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhân tố chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là “Chiến tranh lạnh”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284274

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON