OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những tác động tiêu cực của cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là gì? 

  • A. 
   Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.
  • B. 
   Thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực.
  • C. 
   Hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa.
  • D. 
   Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án D chọn vì một trong những tác động tiêu cực của cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là: Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng.

  - Các đáp án còn lại là tác động tích cực.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284325

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON