OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào không nằm trong chủ trương “vô sản hoá” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên? 

  • A. 
   Tuyên truyền vận động cách mạng cho giai cấp công nhân. 
  • B. 
   Tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh.
  • C. 
   Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ lao động với công nhân để tự rèn luyện.
  • D. 
   Vận động thành lập một chính đảng cộng sản.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Nội dung các đáp án A, B, C là hoạt động nằm trong chủ trương “vô sản hoá” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  - Nội dung đáp án D không phải là hoạt động nằm trong chủ trương “vô sản hoá” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284297

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON