OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ ngày 06/01 đến ngày 08/02/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện thành lập 

  • A. 
   Đảng Cộng sản Đông Dương.            
  • B. 
   Đông Dương Cộng sản Đảng.
  • C. 
    Đảng Cộng sản Việt Nam.                  
  • D. 
   An Nam Cộng sản Đảng.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ ngày 06/01 đến ngày 08/02/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284323

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON