ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học nào của Cách mạng tháng Tám 1945 được áp dụng để giải quyết những vấn đề có ý nghĩa sống còn của nước ta hiện nay? 

  • A. 
   Tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước, cô lập kẻ thù.
  • B. 
   Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin vào thực tiễn cách mạng.
  • C. 
   Dự đoán, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức.
  • D. 
   Kết hợp linh hoạt các hình thức đấu tranh cách mạng.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam cần nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đó là vấn đề sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.

  - Một trong những bài học của Cách mạng tháng Tám là năm bắt tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp.

  => Bài học của Cách mạng tháng Tám 1945 được áp dụng để giải quyết những vấn đề có ý nghĩa sống còn của nước ta hiện nay là: Dự đoán, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284334

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF