OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quan hệ quốc tế chưa bao giờ được mở rộng và đa dạng như nửa sau thế kỷ XX là do 

  • A. 
   xu thế liên kết khu vực đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.
  • B. 
   hai cường quốc Xô – Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
  • C. 
   sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
  • D. 
   sự tham gia của các nước Á, Phi, Mĩ Latinh sau khi giành độc lập.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, từ quan hệ đồng minh thì Mĩ và Liên Xô nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu do mâu thuẫn về mục tiêu và chiến lược phát triển. Tình trạng đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường Mĩ – Xô và hai phe do hai siêu cường này đứng đầu đã kéo dài hơn 4 thập niên. Đến năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ thì trật tự hai cực cũng tan rã. Thế giới chuyển dần sang xu thế hòa dịu, đối thoại và phát triển. Vì thế, so với giai đoạn trước, chưa bao giờ quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng như trong nửa sau thế kỉ XX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284340

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON