ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập trong bối cảnh 

  • A. 
   các nước Đông Nam Á đang kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
  • B. 
   hầu hết các nước Đông Nam Á đang chống chủ nghĩa thực dân cũ.
  • C. 
   nhiều nước Đông Nam Á muốn vươn lên nhưng gặp nhiều khó khăn.
  • D. 
   các nước Đông Nam Á đã trở thành những quốc gia phát triển.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập trong bối cảnh sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á muốn vươn lên phát triển nhưng gặp nhiều khó khăn nên các nước này nhận thấy cần phải hợp tác với nhau để cùng phát triển.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284319

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF