OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945) đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là:

  • A. 
   Thực dân Pháp và tay sai     
  • B. 
    Thực dân Pháp
  • C. 
   Thực dân Pháp và Phát xít Nhật.         
  • D. 
    Phát xít Nhật 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945) đã xác định Nhật trở thành kẻ thù chính của Nhân dân Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284237

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON