ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương được Đảng xác định trong thời kì 1936 - 1939 là 

  • A. 
   phản động thuộc địa Pháp và tay sai.   
  • B. 
   các quan lại của triều đình Huế.
  • C. 
    thực dân Pháp nói chung. 
  • D. 
   địa chủ phong kiến.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương được Đảng xác định trong thời kì 1936 - 1939 là phản động thuộc địa Pháp và tay sai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284317

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF