ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (13/08/1945) có viết: “Hỡi quốc dân để bào!..Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kể chúng ta đã ngã gục ..”. Đoạn trích trên cho biết: 

  • A. 
   thời cơ cách mạng đã chín muồi.           
  • B. 
   thời cơ cách mạng đang đến gần.
  • C. 
   thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu.  
  • D. 
    Cách mạng tháng Tám đã thành công.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Thời cơ để tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:

  + Kẻ thù đã suy yếu: lúc này quân Nhật đã đầu hàng Đồng minh, bọn tay sai đã rệu rã.

  + Đảng lãnh đạo có quyết tâm cao: thể hiện trong việc thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và ra quân lệnh số 1, phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước.

  + Nhân dân đã sẵn sàng nổi dậy đấu tranh: qua các phong trào 1930 – 1931, 1936 – 1939, cao trào kháng Nhật cứu nước,… quần chúng đã sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền.

  => Như vậy:

  - Đáp án A chọn vì thời cơ cách mạng đã chín muồi.

  - Đáp án B loại vì lúc này đã hội tụ đầy đủ yếu tố tiến hành Tổng khởi nghĩa.

  - Đáp án C loại vì giai đoạn tiền khởi nghĩa được xác định từ Hội nghị TƯ 8 (5/1941) đến trước khi Nhật đảo chính Pháp.

  - Đáp án D loại vì Cách mạng tháng Tám thành công được khẳng định với Tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284256

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF