ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo nghị quyết của Hội nghị Pốtxđam, quân đội những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít ở Đông Dương? 

  • A. 
   Anh, Trung Hoa Dân quốc. 
  • B. 
   Anh và Mỹ.
  • C. 
   Anh, Pháp, Mĩ.      
  • D. 
   Liên Xô, Mĩ và Pháp.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo nghị quyết của Hội nghị Pốtxđam, quân đội Anh và Trung Hoa Dân quốc sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít ở Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284291

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF