ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ cuối năm 1950, để đánh phá hậu phương của ta, ngoài biện pháp quân sự, Đờ Lát đơ Tátxinhi còn sử dụng biện pháp gì? 

  • A. 
   Chiến tranh kinh tế, chiến tranh ngoại giao.     
  • B. 
   Chiến tranh chính trị, chiến tranh kinh tế.
  • C. 
   Chiến tranh tâm lí, chiến tranh kinh tế.     
  • D. 
   Biện pháp ngoại giao, chiến tranh kinh tế.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ cuối năm 1950, để đánh phá hậu phương của ta, ngoài biện pháp quân sự, Đờ Lát đơ Tátxinhi còn sử dụng biện pháp chiến tranh tâm lí, chiến tranh kinh tế. Trong đó, chiến tranh tâm lí là đánh vào tâm lí dưới hình thức chiêu hồi, dụ hàng là chủ yếu. Còn chiến tranh kinh tế là phá hoại kinh tế ở cả hậu phương và tiền tuyến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284267

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF