OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào có ý nghĩa kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân Việt Nam? 

  • A. 
   Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950. 
  • B. 
    Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.
  • C. 
   Chiến thắng Đông - Xuân 1953-1954.
  • D. 
   Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được kí kết.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được kí kết đã kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284315

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON