OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào? 

  • A. 
   Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.           
  • B. 
   Hợp tác trên lĩnh vực quân sự.
  • C. 
   Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.          
  • D. 
   Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284302

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON