OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập nhằm mục tiêu gì? 

  • A. 
   Hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa.
  • B. 
   Phát triển kinh tế, văn hóa, duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
  • C. 
   Giải quyết vấn đề chiến tranh ở Đông Dương.
  • D. 
   Tăng cường ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284321

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON