OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa”. Đoạn trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phản ánh 

  • A. 
   quyết tâm xâm lược của thực dân Pháp. 
  • B. 
   tội ác của thực dân Pháp.
  • C. 
   chủ trương giải quyết chiến tranh bằng hòa bình của Việt Nam.
  • D. 
   quyết tâm chống Pháp của dân tộc Việt Nam.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa”. Đoạn trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phản ánh quyết tâm xâm lược của thực dân Pháp đối với nước ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284294

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF