OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lí do nào là quan trọng nhất để Đảng chủ trương: “Khi thì tạm thời hoà hoãn với Trung Hoa Dân quốc để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi Trung Hoa Dân quốc” trong giai đoạn 1945- 1946? 

  • A. 
   Thực dân Pháp rất mạnh, có sự hậu thuẫn của thực dân Anh. 
  • B. 
   Chính quyền cách mạng còn non trẻ không thể cùng lúc chống lại hai kẻ thù mạnh.
  • C. 
   Lực lượng phản động trong nước nổi lên chống phá chính quyền cách mạng.
  • D. 
   Trung Hoa Dân quốc có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chính quyền cách mạng thành lập sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 còn non trẻ không thể cùng lúc chống lại hai kẻ thù mạnh nên ban đầu ta kiên quyết chống Pháp khi chúng quay trở lại xâm lược Nam Bộ và chọn hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc nhưng sau khi Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28/2/1946 thì ta đã chọn tạm hòa hoãn với quân Pháp qua việc kí kết Hiệp định Sơ bộ để đuổi 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284331

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON