ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là 

  • A. 
   ruộng đất cho dân cày.   
  • B. 
   đoàn kết với cách mạng thế giới.
  • C. 
   tự do và dân chủ.                        
  • D. 
    độc lập và tự do.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập và tự do.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284327

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF