OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giai cấp mới nào được hình thành trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929)?

  • A. 
   Tư sản. 
  • B. 
   Công nhân. 
  • C. 
    Địa chủ.   
  • D. 
   Nông dân.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Giai cấp cũ trong xã hội là nông dân và địa chủ.

  - Giai cấp xuất hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1 là công nhân; còn tư sản và tiểu tư sản mới chỉ là tầng lớp. Đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp thì tư sản đã trở thành 1 giai cấp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284247

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON