ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào không đúng về hậu phương trong kháng chiến chống Pháp? 

  • A. 
   bao gồm cả sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.
  • B. 
   chỉ bao gồm vùng tự do của ta.
  • C. 
   là lòng dân ở vùng địch chiếm đóng.
  • D. 
   là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất và chiến đấu.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Nội dung các đáp án A, C, D là nhận định đúng về hậu phương trong kháng chiến chống Pháp.

  - Nội dung đáp án B loại vì ngay cả trong vùng kháng chiến vẫn có hậu phương và hậu phương không phân biệt được ranh giới rạch ròi với tiền tuyến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284336

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF