OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước ta sau Cách mạng thánh Tám là 

  • A. 
   lật đổ chính quyền cách mạng ở Việt Nam. 
  • B. 
   dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam.
  • C. 
   bảo vệ chính phủ Trần Trọng Kim.
  • D. 
   mở đường cho đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án A chọn vì mục tiêu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước ta sau Cách mạng thánh Tám là lật đổ chính quyền non trẻ vừa mới thành lập ở nước ta sau thắng lợi của cách mạng.

  - Đáp án B loại vì chỉ có Việt Quốc, Việt Cách không dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam.

  - Đáp án C loại vì loại vì chính phủ Trần Trọng Kim là tay sai của phát xít Nhật, đã sụp đổ trong Cách mạng tháng Tám.

  - Đáp án D Mĩ tiến hành chiến tranh ở Việt Nam sau khi Pháp đã thất bại, cụ thể là sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 thì Mĩ dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam để thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284329

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON