OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám (1945)? 

  • A. 
   Thắng lợi của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.
  • B. 
   Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
  • C. 
   Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp-Nhật, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
  • D. 
   Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A, B, C là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám (1945).

  - Đáp án D không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám (1945) vì ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 thì Nhật đã độc chiếm Đông Dương và ta giành lại độc lập từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284272

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON