OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai ở Nam Phi bị xóa bỏ hoàn toàn?

  • A. 
   Nhân dân Nam Phi nổi dậy khởi nghĩa vũ trang.
  • B. 
   Thực dân Anh rút khỏi Nam Phi.
  • C. 
   Nenxơn Mandela trở thành tổng thống người da đen đầu tiên.
  • D. 
   17 nước châu Phi giành độc lập. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trước áp lực đấu tranh của người da màu, bản Hiến pháp tháng 11-1993 đã chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. Đặc biệt, với cuộc bầu cử dân chủ giữa các chủng tộc ở Nam Phi (4-1994), Nenxơn Mandela đã trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi. Lần đầu tiên một người da đến được công nhận và trở thành tổng thống => Sự kiện này có nghĩa chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi chính thức bị xóa bỏ hoàn toàn.

  Chọn: C

  Chú ý:

  Đáp án của trường xét thấy chưa hợp lí nên TS247 đã đổi lại hệ thống đáp án của câu hỏi cho phù hợp. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284240

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON