ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945)? 

  • A. 
   Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
  • B. 
   Thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
  • C. 
   Thoả thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
  • D. 
   Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Nội dung đáp án A, C, D là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945).

  - Nội dung đáp án B không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945). Việc thành lập khối Đồng minh chống phát xít được thực hiện năm 1942.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284300

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF