OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải hệ quả của cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX? 

  • A. 
   Thay đổi lớn về cơ cấu dân cư. 
  • B. 
   Hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa.
  • C. 
   Thay đổi lớn về chất lượng nguồn nhân lực.
  • D. 
   Sự khủng hoảng và sụp đổ của hệ thống XHCN.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Nội dung các đáp án A, B, C là hệ quả của cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX.

  - Nội dung đáp án D không phải là của cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX. Sự khủng hoảng và sụp đổ của hệ thống XHCN là xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do mô hình chưa đúng đắn chưa phù hợp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284270

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON