OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố quyết định cho sự xuất hiện và hoạt động của khuynh hướng cứu nước mới – dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là

  • A. 
   cơ sở kinh tế và xã hội.     
  • B. 
   chủ nghĩa “Tam dân”.
  • C. 
   nhận thức tiến bộ của các sĩ phu yêu nước.
  • D. 
   sự ra đời của tư sản dân tộc và tiểu tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  cơ sở kinh tế và xã hội.     

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209821

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF