ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương pháp đấu tranh có sự kết hợp giữa hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp được thể hiện trong phong trào cách mạng nào?

  • A. 
   1930 – 1931.  
  • B. 
   1932 – 1935.       
  • C. 
   1936-1939.      
  • D. 
   1939-1945.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ năm 1936-1939.      

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209781

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON