ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam

  • A. 
   Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (2/1943)
  • B. 
   Đại hội Quốc dân ở Tân Trào – Tuyên Quang (16-18/8/1945)
  • C. 
   Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (11/1939)
  • D. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng được đề ra từ hội nghị trung ương tháng 11-1939 nhằm giải quyết mục tiêu số 1 của cách mạng là dân tộc giải phóng và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu ấy.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209804

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF