OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam những năm 1919 – 1925

  • A. 
   Pháp thiệt hại nặng nề trong chiến tranh
  • B. 
   cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917
  • C. 
   chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc
  • D. 
   các nước thắng trận họp Hội nghị Véc xai và Oa-sinh-ton

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công có tác động mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo và thành công, mở ra con đường đấu tranh cho các nước theo con đường cách mạng vô sản. Trong giai đoạn 1919 – 1925, cách mạng tháng Mười Nga là nhân tố khách quan quan trọng có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam, dẫn đến bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh sôi nổi của các giai tầng trong xã hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209838

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON