ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945?

  • A. 
   cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945
  • B. 
   phong trào dân chủ 1936 – 1939
  • C. 
   phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945
  • D. 
   phong trào cách mạng 1930 – 1931

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào 1930 – 1931 có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209846

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON