OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc“ và “Ruộng đất dân cày“ được thể hiện rõ nét nhất trong giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam

  • A. 
   1930 – 1931 
  • B. 
   1939 – 1945   
  • C. 
   1945 – 1946   
  • D. 
   1936 – 1939

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong Cương lĩnh chính trị được Nguyễn Ái Quốc thông qua tại hội nghị thành lập Đảng, vấn đề "độc lập dân tộc" và "ruộng đất dân cày" trở thành hai nhiệm vụ cơ bản mà cách mạng Việt Nam phải hoàn thành. Vấn đề này cũng được đồng chí Trần Phú thông qua trong tháng 10 - 1930. Vì vậy, ngay sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh tiến hành đấu tranh đòi hai quyền dân tộc và dân chủ. Hai khẩu hiệu ''Độc lập dân tộc'' và ''Ruộng đất dân cày'' được thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng 1930 - 1931.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209810

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON