OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao nói Anh, Pháp và Mĩ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bùng nổ ?

  • A. 
   Mỹ, Anh, Pháp phản đối Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935)
  • B. 
   Chế độ phát xít ra đời từ cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mỹ
  • C. 
   Anh, Pháp, Mỹ không thực hiện vai trò của các nước lớn chống phát xít
  • D. 
   Mỹ chủ trương trung lập còn Anh và Pháp nhân nhượng, thỏa hiệp với Đức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Anh, Pháp, Mỹ đều muốn giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít để đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. Mĩ với “Đạo luật trung lập’ (1935) không can thiệp vào các sự kiện bên ngoài châu Mĩ. => Các nước phát xít đã lợi dụng tình hình đó để thực hiện mục tiêu gây chiến tranh xâm lược của mình. Chính vì thế, các nước Anh và Pháp phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209790

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON