ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

  • A. 
   lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng
  • B. 
   bắt sống toàn bộ nội các của Chính phủ tư sản lâm thời
  • C. 
   thành lập được các Xô viết của giai cấp công nhân
  • D. 
   Lênin trở thành nhà lãnh đạo của cách mạng nga

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách mạng tháng Hai (1917) đã đạt được kết quả cao nhất là lật đổ chế độ Nga hoàng Nicôlai II, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209800

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF