ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào đã đưa đến nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước

  • A. 
   Đảng Cộng sản chủ nghĩa ra đời năm 1930
  • B. 
   Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954
  • C. 
   Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945
  • D. 
   Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209857

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON