OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định lực lượng của cách mạng là:

  • A. 
   công nhân, nông dân   
  • B. 
   tư sản dân tộc, công nhân, tiểu tư sản
  • C. 
   công nhân, tư sản dân tộc, nông dân   
  • D. 
   công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định lực lượng của cách mạng là: công nhân, tư sản dân tộc, nông dân   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209799

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON