ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác nhau căn bản nhất giữa hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng là:

  • A. 
   địa bàn hoạt động       
  • B. 
   phương pháp, hình thái đấu tranh
  • C. 
   thành phần tham gia 
  • D. 
   khuynh hướng cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự khác nhau cơ bản nhất giữa Hội Việt Nam Cách mang thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở khuynh hướng cách mạng:

  - Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên: theo khuynh hướng vô sản,

  - Việt Nam Quốc dân đảng: theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209833

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF