ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây đúng nhất khi nói về các tổ chức cộng sản năm 1929 đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam

  • A. 
   từ đây, cách mạng Việt Nam đã có đường lối khoa học đúng đắn sáng tạo, phù hợp
  • B. 
   từ đây, cách mạng Việt Nam đã có đội ngũ Đảng viên kiên trung, sẵn sàng hi sinh cho dân tộc
  • C. 
   Là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam tho con đường vô sản
  • D. 
   đó là bước chuẩn bị tất yếu cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  đó là bước chuẩn bị tất yếu cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209836

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF