OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mặt trận nào có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám năm 1945

  • A. 
   Mặt trận Thống nhất dân tộc Đông Dương 
  • B. 
   Mặt trận dân chủ Đông Dương
  • C. 
   Mặt trận Liên Việt       
  • D. 
   Mặt trận Việt Minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mặt trận chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám là mặt trận thành lập gần với thời gian diễn ra cách mạng và đóng vai trò quan trọng:

  - Thời gian thành lập: ngày 19-5-1945, Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) được thành lập.

  - Vai trò:

  + Giác ngộ, rèn luyện cho quần chúng đấu tranh, lực lượng chính trị phát triển.

  + Cùng với đảng xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

  + Cùng với đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209820

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON